Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Chestionare

Care dintre investitii va intereseaza cel mai mult ?

Apa si Canalizare

Gaze naturale

Asfaltare

Altele

Votează

GAL Confluiențe Moldave

ANUNȚ AJUTOARE ÎNCĂLZIRE
2017-10-20 13:03:36

 

Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece

Noiembrie 2017 - Martie 2018

VENITUL NET /MEMBRU DE FAMILIE = 615 LEI

 

Acte doveditoare:

- cererea şi declaraţia pe propria răspundere

1. Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte: 
- actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
- certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
- certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
- hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
- actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.


2. Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:
- adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
- cupon de şomaj;
- cupon de alocaţie de stat;
- cupon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
- cupon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
- certificat de încadrare în grad de handicap;


3. Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:
- contractul de vânzare - cumpărare deţinut de titular;
- contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
- actul de succesiune deţinut de titular;
- contractul de închiriere deţinut de titular;
- contractul de comodat deţinut de titular;
- împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
- alte documente solicitate, după caz.

4. Furnizorul de gaze sau de energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de E-ON Gaz România.
            Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi