Dispozitie de convocare a Consiliului Local al comunei Letea Veche in sedinta extraordinara pentru data de 20.12.2017, ora 16:00
2017-12-18

Înapoi