Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Letea Veche in sedinta ordinara pentru data de 26.02.2018, ora 16:00 2018-02-21
Dispozitie de convocare a Consiliului Local al comunei Letea Veche in sedinta ordinara pentru data de 31.01.2018, ora 16:00 2018-01-26
Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau 2018-01-23
Dispozitie de convocare a Consiliului Local al comunei Letea Veche in sedinta extraordinara pentru data de 28.12.2017, ora 15:00 2017-12-22
Dispozitie de convocare a Consiliului Local al comunei Letea Veche in sedinta extraordinara pentru data de 20.12.2017, ora 16:00 2017-12-18
Convocarea sedintei Consiliului Local pentru data de 08.12.2017 2017-12-08
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2018 2017-11-23
PRIVIND PROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 2 LA DOCUMENTUL DE POZITIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ~"SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL BACAU 2017-11-20
Proiect de hotarare privind insusirea ROF al Consiliului Local Letea Veche aprobat prin HCL nr. 61/2013 2017-10-27
Privind modificarea HCL 62/09.10.2017 2017-10-24
Proiect de hotarare privind insusirea de catre Consiliul Local al Comunei Letea Veche a Deciziei nr. 22/2017 a Camerei de Conturi Bacau a a Raportului Primarului nr. 11590/23.10.2017 2017-10-23
Proiecte de hotarare sedinta extraordinara pentru data de 23.10.2017,ora 16.00 2017-10-20
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-09-22
Proiect de hotarare privind aprobarea salariilor de baza 2017-08-28
Proiecte de hotărâre Sedință Extraordinară 2017-02-07
Înapoi