Demografie

La Recensămâtul din anul 2002, populația comunei  Letea Veche număra 4954 locuitori. Conform Recensământului Populației si Locuințelor din anul 2011 s-a înregistrat un număr de 5817 persoane, o creștere față de 2002 cu 863 persoane. Din totalul populației stabile, majoritatea este deținută de populația de sex feminin, aceasta numărând 2922 de persoane, cu 5,46% mai mult față de populația de gen masculin, care numără 2895 persoane.


Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, www.recensamantromania.ro/rezultate

 


Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, www.recensamantromania.ro/rezultate

 

 

În ceea ce privește repartiția locuitorilor pe sate, situația se prezinta conform tabelului de mai jos, înregistrându-se creșteri a numărului locuitorilor  în toate cele 5 sate componente.

 

Repartiția locuitorilor pe localități

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011

 

În anul 2011 s-a înregistrat o crestere a populației comunei Letea  Veche cu 14,84%.  Există documente statistice cu privire la populatia stabilă la 1 iulie 2013, respectiv un număr de 7053 persoane, menționăm faptul că populația estimată  la 1 iulie 2013 a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migrația externă.

 

 

                   În funcție de limba maternă vorbită de populația stabilă, majoritatea este vorbitoare de limba română, respectiv un procent de 94%, iar restul de 6% alte limbi. Aproximativ aceleași proporții păstrându-se și în structura populației pe etnii, conform figurilor de mai jos:

 

 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, www.recensamantromania.ro/rezultate

 

Din punct de vedere confesional, majoritatea populației este de religie ortodoxă, cu o pondere de 89,26%. În comună există și minorități religioase, printre care, printre care, cu cei mai mulți adepți se numără religiile: romano-catolică – 2,84%,  penticostală – 1,31% și creștină după Evanghelie – 0,48%.

 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, www.recensamantromania.ro/rezultate

 

Densitatea populației - reprezintă numărul de persoane pe unitate de suprafață, măsurându-se în general în persoane pe kilometru pătrat, obținându-se prin împărțirea numărului de locuitori la suprafață în kilometri pătrați. Astfel, cu o populație de 5817 locuitori si cu o suprafață de 42,50 km2, în comuna Letea Veche rezultă o densitate a populației de 136,88 loc./km2.

 

                   Migrația populației

                   În ceea ce privește migrația populației, conform datelor preliminare ale Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011, s-au consemnat 5412 persoane prezente  și 79 persoane temporar absente, din care plecate în țară 18 persoane, iar 61 persoane plecate în străinătate.

                   Dintre persoanele plecate pentru o perioadă îndelungată (482 de persoane), cele mai multe  (450 de persoane) sunt plecate în străinătate.

            În categoria persoanelor temporar prezente se înscriu 53 de persoane.

 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, www.recensamantromania.ro/rezultate

 

 

Populația activă

 

În  cazul prezentei analize, populația activă din punct de vedere economic a fost calculată între grupele de vârstă 15 și 65 ani. În comuna Letea Veche, conform structurii populației  pe grupe de vârstă, populația activă reprezinta aproximativ 65%.

 

 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, www.recensamantromania.ro/rezultate

Înapoi