CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

     Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru copii "Tip After School" sunt:

- copii cu vârsta cuprinsă între 6 - 14 ani, încadrați în învățământul de masă, proveniți din

familii cu venituri modeste;

- copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie;

- copii care beneficiază de o măsură de protecție specială;

- copii aflați în situație de risc (proveniți din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate,

cu nivel scăzut de cultură și educație), existând posibilitatea de abandon școlar și familial;

- alte categorii de persoane cu situații similare propuse de către Serviciul de Asistență Socială și Asistenți Personali

 

 

Înapoi