ACTE NECESARE ADMITERII ÎN CENTRU

- Copia certificatului de naştere al copilului

- Copiile cărţilor de identitate ale părinţilor

- Adeverinţa de venit pentru părinţi/declaraţia că nu realizează venituri

- Adeverinţă medic de familie

- Contract  cu părinţii

 

 

Înapoi