Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
66 / 2016 privind dreptul de uz si servitute gratuite, pe termen limitat (perioada existentei santierului organizat pentru executarea "Centurii ocolitoare a mun. Bacau), a suprafetei totale de 1 (unu) m.p. teren, parte din domeniul public al comunei Letea Veche, jud. Bacau, catre SC E.ON Distributie Romania S.A in vederea alimentarii cu energie electrica organizare santier, varianta de ocolire a mun. Bacau 2016-08-31
65 / 2016 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a Celulei II a depozitului de deseuri Nicolae Balcescu 2016-08-31
64 / 2016 privind stabilirea cu caracter temporar a modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deseuri realizat prin Proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in Judetul Bacau" 2016-08-31
63 / 2016 privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 2016-08-31
62 / 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2016 2016-08-31
61 / 2016 privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letea Veche, pe anul 2016 2016-08-31
60 / 2016 privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letea Veche 2016-08-31
59 / 2016 privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB 2016-08-31
56 / 2016 privind modificarea și aprobarea tarifului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare de pe raza comunei Letea Veche, județul Bacău 2016-07-14
55 / 2016 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal "SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRE C2, C3 (BIROURI) ȘI C1 (DORMITOR) IN CENTRU DE ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI", INTRAVILANUL COMUNEI LETEA VECHE, JUDEȚUL BACĂU 2016-07-14
54 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-07-14
53 / 2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali ale domnilor Muntianu Sorin-Dan și Crețu Dan, ca urmare a alegerilor din 05 iunie 2016 2016-07-14
83 / 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2016 2015-12-17
15 / 2015 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pt beneficiarii de ajutor local 2015-02-26
14 / 2015 privind modificarea unilaterală a valorii contractului nr.10746/29.10.2013 pentru utilizarea suprafețelor din zona drumurilor locale încheiat cu SC WIND ACTIVA București și SC WIND ACTIVA DEVELOPMENT S.R.L 2015-02-26
Înapoi