Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Chestionare

Care dintre investitii va intereseaza cel mai mult ?

Apa si Canalizare

Gaze naturale

Asfaltare

Altele

Votează

Facebook

GAL Confluiențe Moldave

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
35 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general 07-04-2017
34 / 2017 Privind transmiterea în folosință gratuită, a suprafeței de 1,00 (unu) m.p. teren, parte din domeniul public al comunei Letea Veche, jud. Bacău, către SC DELGAZ GRID SA în vederea alimentării cu energie electrică Stație de sortare cu spălare și sediu administrativ - SC MARBACH SRL 30-03-2017
33 / 2017 Privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: "Hală depozitare materiale de construcții - comuna Letea Veche, județul Bacău" - SC BASAROM AUTO SRL 30-03-2017
32 / 2017 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 30-03-2017
31 / 2017 Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Letea Veche 30-03-2017
30 / 2017 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a izlazului comunei Letea Veche, aflat în domeniul privat, conform Ordinului Prefectului nr. 377/2010 30-03-2017
29 / 2017 Privind revizuirea HCL nr. 81/16.11.2010 pentru aprobarea cofinanțării proiectului "Extinderea și reabilitarea infrasructurii de apă și apă uzată în județul Bacău" 30-03-2017
28 / 2017 Privind aprobarea completării HCL nr. 93/27.12.2016 pentru stabilirea taxelor și impozitelor locale precum și a texelor speciale, pe anul 2017 30-03-2017
27 / 2017 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/09.03.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru investiția "Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Letea Veche, județul Bacău" 25-03-2017
26 / 2017 Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/31.07.2015 pentru aprobarea și instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Letea Veche, județul Bacău" finanîat prin FEADR pe sub-măsura 4.3 - "Investiții pentru dezvoltaea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice", Domeniul de Intervenție 2A - Infrastructura de acces agricolă 25-03-2017
Înapoi