Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
80 / 2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata taxelor și impozitelor locale 2014-12-18
79 / 2014 privind aprobarea dezmembrarii unui teren ce aparține domeniului privat al comunei Letea Veche, situat în tarlaua 22 2014-12-18
78 / 2014 privind aprobarea desemnării unui nou președinte de ședință al Consiliului Local Letea Veche 2014-12-18
70 / 2014 privind aprobarea alipirii imobilelor cu numerele cadastrale 65450 și 61539, situate in satul Holt, comuna Letea Veche, județul Bacău 2014-12-08
60 / 2014 privind aprobarea desemnării unui nou președinte de ședință al consiliului Local Letea veche 2014-09-30
59 / 2014 privind aprobarea Listei prioritare de investitii in sectorul de apa si apa uzata din Judetul Bacau, aferenta perioadei 2014 -2020, finantati prin Programul Operational Sectorial "Mediu" 2014-09-04
55 / 2014 privind rectificarea bugetului pe anul 2014 2014-07-31
52 / 2014 privind darea în administrare, în vederea ecologizării, către SC Agricola International SA Bacău pe termen de 6 luni a terenului pe care se află Batalul Holt - compartimentele C2 și C3 2014-07-10
51 / 2014 privind aprobarea Regulamentului comunal de organizare a pășunatului precum si exploatarea pajiștilor și a pășunilor de pe raza administrativ - teritorială a comunei Letea Veche 2014-06-30
50 / 2014 privind aprobarea construirii unui garaj auto in incinta Primăriei comunei Letea Veche județul Bacău 2014-06-30
50 / 2014 privind aprobarea construirii unui garaj auto in incinta Primăriei comunei Letea Veche județul Bacău 2014-06-30
49 / 2014 privind aprobarea reparației acoperișului sediului Primăriei comunei Letea Veche, județul Bacău 2014-06-30
48 / 2014 privind rectificarea bugetului pe anul 2014 2014-06-30
47 / 2014 privind constatarea incetării de drept a mandatului d-lui consilier local Ghindea Constantin 2014-06-30
45 / 2014 privind aprobarea desemnării unui nou președinte de ședință al consiliului Local Letea veche 2014-06-30
Înapoi