Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
73 / 2016 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru prestarea muncii neremunerate în folosul comunității 2016-09-30
72 / 2016 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul de lucrari nr. 7862/26.07.2016, incheiat cu SC PHOENIX TRANSBAC SRL pentru investitia "Modernizarea strazii Trecatoarea Holtului, sat Letea Veche, comuna Letea Veche, judetul Bacau" 2016-09-23
71 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-09-23
68 / 2016 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" 2016-08-31
67 / 2016 privind dreptul de uz si servitute gratuite, pe termen limitat (perioada existentei santierului organizat pentru executarea "Centurii ocolitoare a mun. Bacau), a suprafetei totale de 6 (sase) m.p. teren, parte din domeniul public al comunei Letea Veche, jud. Bacau, catre SC EKO INSAAT VE TIKARET AS ANKARA in vederea alimentarii cu energie electrica organizare santier, varianta de ocolire a mun. Bacau 2016-08-31
66 / 2016 privind dreptul de uz si servitute gratuite, pe termen limitat (perioada existentei santierului organizat pentru executarea "Centurii ocolitoare a mun. Bacau), a suprafetei totale de 1 (unu) m.p. teren, parte din domeniul public al comunei Letea Veche, jud. Bacau, catre SC E.ON Distributie Romania S.A in vederea alimentarii cu energie electrica organizare santier, varianta de ocolire a mun. Bacau 2016-08-31
65 / 2016 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a Celulei II a depozitului de deseuri Nicolae Balcescu 2016-08-31
64 / 2016 privind stabilirea cu caracter temporar a modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deseuri realizat prin Proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in Judetul Bacau" 2016-08-31
63 / 2016 privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 2016-08-31
62 / 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2016 2016-08-31
61 / 2016 privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letea Veche, pe anul 2016 2016-08-31
60 / 2016 privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letea Veche 2016-08-31
59 / 2016 privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB 2016-08-31
56 / 2016 privind modificarea și aprobarea tarifului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare de pe raza comunei Letea Veche, județul Bacău 2016-07-14
55 / 2016 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal "SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRE C2, C3 (BIROURI) ȘI C1 (DORMITOR) IN CENTRU DE ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI", INTRAVILANUL COMUNEI LETEA VECHE, JUDEȚUL BACĂU 2016-07-14
Înapoi