Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2017 Privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate 2017-01-25
9 / 2017 Privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern 2017-01-25
8 / 2017 Privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Venitului Minim Garantat din comuna Letea Veche, județul Bacău, în anul 2017 2017-01-25
7 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției locale a comunei Letea Veche și Stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind administrarea și gospodărirea domeniului public și privat al comunei Letea Veche 2017-01-25
6 / 2017 Privind aprobarea reîntregirii excedentului anului 2015 cu sumele repartizate din acestea, în cursul anului 2016, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 2017-01-25
5 / 2017 Privind aprobarea execuției bugetului întocmit pe cele două secțiuni la 30.12.2016, la partea de venituri cît și la partea cheltuieli 2017-01-25
4 / 2017 Privind aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne la 30.12.2016 2017-01-25
3 / 2017 Privind mandatarea Primarului Comunei Letea Veche, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei, pentru activitatea profesională desfășurată în anul 2016 2017-01-25
2 / 2017 Privind aprobarea Raportului de activitate al Poliției locale Letea Veche, pe anul 2016 2017-01-25
1 / 2017 Privind aprobarea înființării, componenței, atribuțiilor și modului de funcționare a comisiei locale de ordine publică a comunei Letea Veche, județul Bacău 2017-01-18
96 / 2016 privind aprobarea Raportului de activitate al Serviciului de Asistență Socială și Asistenți Personali, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letea Veche, județul Bacău 2016-12-27
95 / 2016 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Letea Veche, pe anul 2017 2016-12-27
94 / 2016 privind tramsformarea unui post din cadrul compartimentului urbanism și disciplină în construcții 2016-12-27
93 / 2016 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017 2016-12-27
92 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-12-19
Înapoi