Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Chestionare

Care dintre investitii va intereseaza cel mai mult ?

Apa si Canalizare

Gaze naturale

Asfaltare

Altele

Votează

GAL Confluiențe Moldave

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
40 / 2018 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul "Reabilitare, modernizare si doare scoala, sat Letea Veche, com. Letea Veche, jud. Bacau" 08-06-2018
39 / 2018 Privind revocarea hotararii nr. 37 din 31.05.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizare si dotare scoala, sat Holt, com. Letea Veche, jud. Bacau" si a cheltuielilor legate de proiect 08-06-2018
38 / 2018 Privind revocarea HCL nr. 36 din 31.05.2018 de aprobarea a proiectului "Modernizare si dotare scoala, sat Letea Veche. com. Letea Veche" si a cheltuielilor legate de proiect 08-06-2018
37 / 2018 Privind aprobarea proiectului "Modernizare si dotare scoala, sat Holt, com. Letea Veche, jud. Bacau" si a cheltuielilor legate de proiect 31-05-2018
36 / 2018 Privind aprobarea proiectului "Modernizare si dotare scoala, sat Letea Veche, com. Letea Veche" si a cheltuielilor legate de proiect 31-05-2018
35 / 2018 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 24-05-2018
34 / 2018 Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pentru anul 2017 24-05-2018
33 / 2018 Privind anularea obligatiilor fiscale datorate de catre debitorii - persoane juridice, radiati din Registrul Comertului si scaderea din evidenta fiscala a societatilor comerciale radiate 24-05-2018
32 / 2018 Privind aprobarea abrogarii pozitiei nr. 29 din Hotararea Consiliului Local Letea Veche nr. 9/1999 cu modificarile si completarile ulterioare 24-05-2018
31 / 2018 Privind constituirea unui drept de uz si a unui drept de servitute asupra terenului in suprafata de 357 mp, sola 92, parcela 1211/1/1, apartinand domeniului privat al comunei Letea Veche, jud. Bacau in favoarea Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare - filiala teritoriala Moldova Sud, UA Bacau 24-05-2018
Înapoi