Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Chestionare

Care dintre investitii va intereseaza cel mai mult ?

Apa si Canalizare

Gaze naturale

Asfaltare

Altele

Votează

Facebook

GAL Confluiențe Moldave

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2018 privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 2(doi) mp și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2 mp aparținând domeniului privat al comunei Letea Veche, județul Bacău, identificat cu CF 65773/2017 și un număr cadastral 65773, în favoarea SC DELGAZ GRID SA 31-01-2018
6 / 2018 privind revocarea H.C.L. nr. 61 din 29 august 2017 31-01-2018
5 / 2018 privind aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne la 31.12.2017 31-01-2018
4 / 2018 privind aprobarea execuției bugetului întocmit pe cele două secțiuni la 31.12.2017, la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli 31-01-2018
3 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesiunare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău 31-01-2018
2 / 2018 privind aprobarea Raportului de activitate al Serviciului de Asistență Socială și Asistenți Personali, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letea Veche, județul Bacău pentru anul 2017 31-01-2018
1 / 2018 pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB 31-01-2018
95 / 2017 privind constituirea unui drept de uz asupra terenului in suprafata de 141 mp si a unui drept de servitute adupra terenului in suprafata de 141 mp apartinand domeniului public al comunei Letea Veche, jud. Bacau, situat in extravilanul comunei Letea Veche conform PUG, proiect nr. 71/2002 aprobat prin HCL nr. 31/30.03.2017, in favoarea SC DELGAZ GRID SA 28-12-2017
94 / 2017 privind revocarea HCL 83 din 08.12.2017 28-12-2017
93 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Letea Veche, pentru anul 2018 28-12-2017
Înapoi