Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție "Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural sat Letea Veche, comuna Letea Veche, județul Bacău" 2017-03-16
24 / 2017 Privind aprobarea necesității, oportunități, potențialului economic și implementarea proiectului "Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural sat Letea Veche, comuna Letea Veche.județul Bacău", prin Măsura 07 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 - investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural 2017-03-16
23 / 2017 Privind modificarea HCL 17 din 07.02.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării obiectivului de investiții "Extindere rețea de apă potabilă și înființare canalizare în satele Holt, Radomirești, Ruși-Ciutea și Siretu, comuna Letea Veche, județul Bacău", proiect ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-03-16
22 / 2017 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2017 2017-02-28
21 / 2017 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau" 2017-02-28
20 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării obiectivului de investiții "Reabilitare, modernizare și dotare școală sat Holt, comuna Letea Veche, județul Bacău", proiect ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-02-07
19 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării obiectivului de investiții "Reabilitare, modernizare și dotare școală sat Ruși-Ciutea, comuna Letea Veche, județul Bacău", proiect ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-02-07
18 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării obiectivului de investiții "Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, județul Bacău", proiect ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-02-07
17 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării obiectivului de investiții "Extindere rețea apă potabilă și înființare canalizare în satele Holt, Radomirești, Ruși-Ciutea și Siretu, comuna Letea Veche, județul Bacău", proiect ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-02-07
16 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LETEA VECHE, JUDEȚUL BACĂU", derulat în cadrul PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-01-31
15 / 2017 Privind aprobarea cotei de consum anual de carburant pentru autoturismele și utilajele din dotarea Primăriei Letea Veche și Consiliului local Letea Veche 2017-01-25
14 / 2017 Privind aprobarea corizației anuale la patrimoniul "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău" 2017-01-25
13 / 2017 Privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Letea Veche în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii "Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău" 2017-01-25
12 / 2017 Privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău" 2017-01-25
11 / 2017 Privind aprobarea taxei de salubritate pentru anul 2017 în cuantum de 3,87 lei/persoană/lună 2017-01-25
Înapoi