Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2017 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 2017-03-30
31 / 2017 Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Letea Veche 2017-03-30
30 / 2017 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a izlazului comunei Letea Veche, aflat în domeniul privat, conform Ordinului Prefectului nr. 377/2010 2017-03-30
29 / 2017 Privind revizuirea HCL nr. 81/16.11.2010 pentru aprobarea cofinanțării proiectului "Extinderea și reabilitarea infrasructurii de apă și apă uzată în județul Bacău" 2017-03-30
28 / 2017 Privind aprobarea completării HCL nr. 93/27.12.2016 pentru stabilirea taxelor și impozitelor locale precum și a texelor speciale, pe anul 2017 2017-03-30
27 / 2017 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/09.03.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru investiția "Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Letea Veche, județul Bacău" 2017-03-25
26 / 2017 Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/31.07.2015 pentru aprobarea și instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Letea Veche, județul Bacău" finanîat prin FEADR pe sub-măsura 4.3 - "Investiții pentru dezvoltaea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice", Domeniul de Intervenție 2A - Infrastructura de acces agricolă 2017-03-25
25 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție "Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural sat Letea Veche, comuna Letea Veche, județul Bacău" 2017-03-16
24 / 2017 Privind aprobarea necesității, oportunități, potențialului economic și implementarea proiectului "Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural sat Letea Veche, comuna Letea Veche.județul Bacău", prin Măsura 07 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 - investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural 2017-03-16
23 / 2017 Privind modificarea HCL 17 din 07.02.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării obiectivului de investiții "Extindere rețea de apă potabilă și înființare canalizare în satele Holt, Radomirești, Ruși-Ciutea și Siretu, comuna Letea Veche, județul Bacău", proiect ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-03-16
22 / 2017 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2017 2017-02-28
21 / 2017 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau" 2017-02-28
20 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării obiectivului de investiții "Reabilitare, modernizare și dotare școală sat Holt, comuna Letea Veche, județul Bacău", proiect ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-02-07
19 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării obiectivului de investiții "Reabilitare, modernizare și dotare școală sat Ruși-Ciutea, comuna Letea Veche, județul Bacău", proiect ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-02-07
18 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării obiectivului de investiții "Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, județul Bacău", proiect ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-02-07
Înapoi