Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
84 / 2017 privind avizare PUZ pentru proiectul "Construire ansamblu de locuinte", comuna Letea Veche, judetul Bacau 2017-12-08
83 / 2017 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuta catre SC DLGAZ GRID SA pe durata existentei capacitatilor energetice, a suprafetei de 141 mp teren apartinand domeniului public al comunei Letea Veche, jud. Bacau si situat in extravilanul comunei Letea Veche conform PUG, proiect nr. 71/2002 aprobat prin HCL nr. 31/30.03.2017 2017-12-08
82 / 2017 privind aprobarea completarii inventarului domeniului public al comunei Letea Veche, judetul Bacau cu doua pozitii de inventar, respectiv pozitia nr. 51 DE 1452/1 si pozitia nr. 52 teren extravilan T72 Parcela nr. 1130 2017-12-08
81 / 2017 privind revocarea HCL 70 din 20.11.2017 2017-12-08
80 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-12-08
79 / 2017 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" 2017-12-08
78 / 2017 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca pentru angajatii din administratia publica locala 2017-12-08
77 / 2017 privind aprobarea Retelei scolarea la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale, comuna Letea Veche pentru anul scolar 2018-2019 2017-12-08
71 / 2017 Privind insusirea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Letea Veche, jud. Bacau, aprobat prin HCL nr. 61/2013 2017-11-20
70 / 2017 Privind implementarea proiectului "Modernizarea sistemului de iluminat public din satul Letea Veche, comuna Letea Veche, judetul Bacau" prin Masura M4/6B Investitii pentru dezvoltarea spatiului rural din teritoriul GAL CONFLUENTE MOLDAVE 2017-11-10
69 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a memoriului justificativ aferent realizarii obiectului de investitie "Modernizarea sistemului de iluminat public din satul Letea Veche, comuna Letea Veche, judetul Bacau" prin Masura M4/6B Investitii pentru dezvoltarea spatiului rural din teritoriul GAL CONFLUENTE MOLDAVE 2017-11-10
68 / 2017 Privind aprobarea completarii inventarului domeniului public al comunei Letea Veche, judetul Bacau cu o noua pozitie de inventar, respectiv pozitia nr. 49 - Sistemul de iluminat public din comuna Letea Veche, judetul Bacau 2017-11-10
67 / 2017 privind modificarea HCL 62/09.10.2017 2017-10-27
66 / 2017 Privind rectificarea bugetului local 2017-10-23
65 / 2017 Privind mandatarea primarului Comunei Letea Veche pentru reprezentarea Consiliului Local in fata instantelor judecatoresti 2017-10-23
Înapoi