Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2017 Privind aprobarea organizării zilelor comunei Letea Veche în data de 9-10 septembrie 2017 2017-08-21
56 / 2017 Privind nominalizarea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a UAT Letea Veche și Registrul de evidență a garanțiilor locale a UAT Letea Veche 2017-08-21
55 / 2017 Privind aprobarea valorii investitiei proiectului "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE HOLT, RUSI CIUTEA, SIRETU si LETEA VECHE, COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU" si solicitarea scrisorii de garantie din partea FNGC IMM - SA IFN 2017-08-10
54 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic - detalii de execuție, aferentă obiectivului de investiții "Modernizarea străzii Trecătoarea Holtului de la km 1+300 la km 1+765, comuna Letea Veche, județul Bacău" 2017-07-21
53 / 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-07-21
52 / 2017 Privind aprobarea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliului local la finanțarea acestor servicii pe anul 2017 2017-06-16
51 / 2017 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2017 2017-05-31
50 / 2017 Privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: "Hală depozitare materiale de construcții - comuna Letea Veche, județul Bacău" - SC BASAROM AUTO SRL 2017-05-31
49 / 2017 Privind aprobarea completării listei bunurilor ce formează domeniul privat UAT Letea Veche, jud. Bacău cu suprafața de 2.397 mp teren din T.12, p. 132/5 2017-05-31
48 / 2017 Privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: "SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CLĂDIRE C2 ȘI C3 (BIROURI) ȘI C1 (DORMITOR) ÎN CENTRU DE ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI, SAT LETEA VECHE, COMUNA LETEA VECHE, JUDEȚUL BACĂU" - SRAER ROBERT 2017-05-31
47 / 2017 Privind transmiterea în folosință gratuită, a suprafeței de 1,00 (unu) mp teren, parte din domeniul public al comunei Letea Veche, jud. Bacău, către SC DELGAZ GRID SA pentru "Montare Recloser în derivație 20KV Siret din LEA 20 KV Bălcescu - Slobozia" - SC ALLSYS ENERGY SA 2017-05-31
46 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării și unele reguli privind circulația acestora în comuna Letea Veche 2017-05-31
45 / 2017 Privind aprobarea execuției bugetului întocmit pe cele două secțiuni la 31.03.2017, la partea de venituri cât la partea de cheltuieli 2017-05-31
44 / 2017 Privind aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne la 31.03.2017 2017-05-31
43 / 2017 Privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2016 2017-05-31
Înapoi