Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
4 / 2018 privind aprobarea execuției bugetului întocmit pe cele două secțiuni la 31.12.2017, la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli 2018-01-31
3 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesiunare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău 2018-01-31
2 / 2018 privind aprobarea Raportului de activitate al Serviciului de Asistență Socială și Asistenți Personali, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letea Veche, județul Bacău pentru anul 2017 2018-01-31
1 / 2018 pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB 2018-01-31
95 / 2017 privind constituirea unui drept de uz asupra terenului in suprafata de 141 mp si a unui drept de servitute adupra terenului in suprafata de 141 mp apartinand domeniului public al comunei Letea Veche, jud. Bacau, situat in extravilanul comunei Letea Veche conform PUG, proiect nr. 71/2002 aprobat prin HCL nr. 31/30.03.2017, in favoarea SC DELGAZ GRID SA 2017-12-28
94 / 2017 privind revocarea HCL 83 din 08.12.2017 2017-12-28
93 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Letea Veche, pentru anul 2018 2017-12-28
92 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor speciale, pe anul 2018 2017-12-28
91 / 2017 privind aprobarea Retelei scolare la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Letea Veche pentru anul scolar 2018-2019 2017-12-20
90 / 2017 privind inregistrarea UAT Letea Veche, judetul Bacau in Sistemul National Electronic de Plata a Taxelor si Impozitelor utilizand Cardul Bancar 2017-12-20
89 / 2017 privind aprobarea taxei de salubritate conform "planului anual de evolutie a taxelor si tarifelor" 2017-12-20
88 / 2017 privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Darmanesti 2017-12-20
87 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-12-20
86 / 2017 privind aprobarea alocarii sumei de 30.000 lei pentru traditii si obiceiuri de iarna ce se vor desfasura de sarbatorile Anului Nou in comuna Letea Veche, jud. Bacau 2017-12-08
85 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a terenurilor de joaca pentru copiii din comuna Letea Veche, jud. Bacau 2017-12-08
Înapoi