Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
80 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-12-08
79 / 2017 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" 2017-12-08
78 / 2017 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca pentru angajatii din administratia publica locala 2017-12-08
77 / 2017 privind aprobarea Retelei scolarea la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale, comuna Letea Veche pentru anul scolar 2018-2019 2017-12-08
70 / 2017 Privind implementarea proiectului "Modernizarea sistemului de iluminat public din satul Letea Veche, comuna Letea Veche, judetul Bacau" prin Masura M4/6B Investitii pentru dezvoltarea spatiului rural din teritoriul GAL CONFLUENTE MOLDAVE 2017-11-10
69 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a memoriului justificativ aferent realizarii obiectului de investitie "Modernizarea sistemului de iluminat public din satul Letea Veche, comuna Letea Veche, judetul Bacau" prin Masura M4/6B Investitii pentru dezvoltarea spatiului rural din teritoriul GAL CONFLUENTE MOLDAVE 2017-11-10
68 / 2017 Privind aprobarea completarii inventarului domeniului public al comunei Letea Veche, judetul Bacau cu o noua pozitie de inventar, respectiv pozitia nr. 49 - Sistemul de iluminat public din comuna Letea Veche, judetul Bacau 2017-11-10
66 / 2017 Privind rectificarea bugetului local 2017-10-23
65 / 2017 Privind mandatarea primarului Comunei Letea Veche pentru reprezentarea Consiliului Local in fata instantelor judecatoresti 2017-10-23
67 / 2017 privind modificarea HCL 62/09.10.2017 2017-10-27
62 / 2017 privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare de care beneficiaza consilierii locali si salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Letea Veche 2017-10-09
61 / 2017 Privind transmiterea în folosință gratuită de către SC DELGAZ GRID SA pe durata existenței capacităților energetice, a suprafeței de 2,00 mp teren, parte din domeniul privat al comunei Letea Veche, jud. Bacău, identificat prin CF 65773/2017 și număr cadastral 65773 2017-08-29
60 / 2017 Privind instituirea unui drept legan de uz și servitute pentru suprafața de 141,00 mp teren, parte din domeniul public al comunei Letea Veche, jud. Bacău în favoarea SC DELGAZ GRID SA, pentru "Deviere LEA 20 KV Bălcescu - Slobozia, derivația PTA desecări Siretu, în vederea eliberării amplasamentului halei construită de SC BASAROM AUTO SRL - Lucrări de construire" 2017-08-29
59 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic - detalii de execuție, aferentă obiectuvului de invesiții "modernizare drumuri locale în satele Holt și Letea Veche, comuna Letea Veche, jud. Bacău" 2017-08-21
58 / 2017 Privind avizare PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru proiectul "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE", Comuna Letea Veche, Județul Bacău 2017-08-21
Înapoi