Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
47 / 2017 Privind transmiterea în folosință gratuită, a suprafeței de 1,00 (unu) mp teren, parte din domeniul public al comunei Letea Veche, jud. Bacău, către SC DELGAZ GRID SA pentru "Montare Recloser în derivație 20KV Siret din LEA 20 KV Bălcescu - Slobozia" - SC ALLSYS ENERGY SA 2017-05-31
46 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării și unele reguli privind circulația acestora în comuna Letea Veche 2017-05-31
45 / 2017 Privind aprobarea execuției bugetului întocmit pe cele două secțiuni la 31.03.2017, la partea de venituri cât la partea de cheltuieli 2017-05-31
44 / 2017 Privind aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne la 31.03.2017 2017-05-31
43 / 2017 Privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2016 2017-05-31
42 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2017 2017-05-31
41 / 2017 Privind modificarea HCL nr. 50/31.07.2015 privind aprobarea și instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Letea Veche, județul Bacău" finanțat prin FEDAR pe sub-măsura 4.3 - "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructuri agricole și silvice", Domeniul de Intervenție 2A - Infrastrucura de acces agricolă 2017-05-12
40 / 2017 Privind aprobarea de principiu a obiectivului de investiție "Construire sediu administrativ în sat Letea Veche, comuna Letea Veche, județul Bacău" 2017-04-27
39 / 2017 Privind avizare documentație P.U.Z., SC BASAROM AUTO SRL - lucrări de construire "Hală depozitare materiale de construcții" - comuna Letea Veche, județul Bacău 2017-04-27
38 / 2017 Privind aprobarea încheierii de reabilitare drumuri de exploatare cu SC SWISS TEHNOLOGY AG ZUG, Sucursala București 2017-04-27
37 / 2017 pentru aprobarea modificării HCL nr. 89/29.11.2016 prin care s-a aprobat achiziționarea unui autoturism marca Dacia, model DUSTER, motorizare 1,5 dci, pentru deservirea Primăriei Letea Veche 2017-04-07
36 / 2017 pentru aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2017 2017-04-07
35 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general 2017-04-07
34 / 2017 Privind transmiterea în folosință gratuită, a suprafeței de 1,00 (unu) m.p. teren, parte din domeniul public al comunei Letea Veche, jud. Bacău, către SC DELGAZ GRID SA în vederea alimentării cu energie electrică Stație de sortare cu spălare și sediu administrativ - SC MARBACH SRL 2017-03-30
33 / 2017 Privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: "Hală depozitare materiale de construcții - comuna Letea Veche, județul Bacău" - SC BASAROM AUTO SRL 2017-03-30
Înapoi