Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
40 / 2017 Privind aprobarea de principiu a obiectivului de investiție "Construire sediu administrativ în sat Letea Veche, comuna Letea Veche, județul Bacău" 2017-04-27
39 / 2017 Privind avizare documentație P.U.Z., SC BASAROM AUTO SRL - lucrări de construire "Hală depozitare materiale de construcții" - comuna Letea Veche, județul Bacău 2017-04-27
38 / 2017 Privind aprobarea încheierii de reabilitare drumuri de exploatare cu SC SWISS TEHNOLOGY AG ZUG, Sucursala București 2017-04-27
37 / 2017 pentru aprobarea modificării HCL nr. 89/29.11.2016 prin care s-a aprobat achiziționarea unui autoturism marca Dacia, model DUSTER, motorizare 1,5 dci, pentru deservirea Primăriei Letea Veche 2017-04-07
36 / 2017 pentru aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2017 2017-04-07
35 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general 2017-04-07
34 / 2017 Privind transmiterea în folosință gratuită, a suprafeței de 1,00 (unu) m.p. teren, parte din domeniul public al comunei Letea Veche, jud. Bacău, către SC DELGAZ GRID SA în vederea alimentării cu energie electrică Stație de sortare cu spălare și sediu administrativ - SC MARBACH SRL 2017-03-30
33 / 2017 Privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: "Hală depozitare materiale de construcții - comuna Letea Veche, județul Bacău" - SC BASAROM AUTO SRL 2017-03-30
32 / 2017 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 2017-03-30
31 / 2017 Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Letea Veche 2017-03-30
30 / 2017 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a izlazului comunei Letea Veche, aflat în domeniul privat, conform Ordinului Prefectului nr. 377/2010 2017-03-30
29 / 2017 Privind revizuirea HCL nr. 81/16.11.2010 pentru aprobarea cofinanțării proiectului "Extinderea și reabilitarea infrasructurii de apă și apă uzată în județul Bacău" 2017-03-30
28 / 2017 Privind aprobarea completării HCL nr. 93/27.12.2016 pentru stabilirea taxelor și impozitelor locale precum și a texelor speciale, pe anul 2017 2017-03-30
27 / 2017 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/09.03.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru investiția "Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Letea Veche, județul Bacău" 2017-03-25
26 / 2017 Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/31.07.2015 pentru aprobarea și instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Letea Veche, județul Bacău" finanîat prin FEADR pe sub-măsura 4.3 - "Investiții pentru dezvoltaea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice", Domeniul de Intervenție 2A - Infrastructura de acces agricolă 2017-03-25
Înapoi