Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
59 / 2014 privind aprobarea Listei prioritare de investitii in sectorul de apa si apa uzata din Judetul Bacau, aferenta perioadei 2014 -2020, finantati prin Programul Operational Sectorial "Mediu" 2014-09-04
55 / 2014 privind rectificarea bugetului pe anul 2014 2014-07-31
52 / 2014 privind darea în administrare, în vederea ecologizării, către SC Agricola International SA Bacău pe termen de 6 luni a terenului pe care se află Batalul Holt - compartimentele C2 și C3 2014-07-10
51 / 2014 privind aprobarea Regulamentului comunal de organizare a pășunatului precum si exploatarea pajiștilor și a pășunilor de pe raza administrativ - teritorială a comunei Letea Veche 2014-06-30
50 / 2014 privind aprobarea construirii unui garaj auto in incinta Primăriei comunei Letea Veche județul Bacău 2014-06-30
50 / 2014 privind aprobarea construirii unui garaj auto in incinta Primăriei comunei Letea Veche județul Bacău 2014-06-30
49 / 2014 privind aprobarea reparației acoperișului sediului Primăriei comunei Letea Veche, județul Bacău 2014-06-30
48 / 2014 privind rectificarea bugetului pe anul 2014 2014-06-30
47 / 2014 privind constatarea incetării de drept a mandatului d-lui consilier local Ghindea Constantin 2014-06-30
45 / 2014 privind aprobarea desemnării unui nou președinte de ședință al consiliului Local Letea veche 2014-06-30
41 / 2014 privind probarea execuției bugetelor intocmite pe cele două secțiuni de funcționare și demoltare la data de 31.03.2014, la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli 2014-05-29
40 / 2014 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pentru anul 2013 2014-05-29
39 / 2014 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tamba Cătălin 2014-05-29
38 / 2014 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Păduaru Emil 2014-05-29
37 / 2014 privind încetarea de drept, prin pierderea mandatului de membru al PSD, a mandatului de consilier local al domnului Crețu Dan 2014-05-29
Înapoi