Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
61 / 2016 privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letea Veche, pe anul 2016 2016-08-31
60 / 2016 privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letea Veche 2016-08-31
59 / 2016 privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB 2016-08-31
56 / 2016 privind modificarea și aprobarea tarifului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare de pe raza comunei Letea Veche, județul Bacău 2016-07-14
55 / 2016 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal "SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRE C2, C3 (BIROURI) ȘI C1 (DORMITOR) IN CENTRU DE ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI", INTRAVILANUL COMUNEI LETEA VECHE, JUDEȚUL BACĂU 2016-07-14
54 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-07-14
53 / 2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali ale domnilor Muntianu Sorin-Dan și Crețu Dan, ca urmare a alegerilor din 05 iunie 2016 2016-07-14
83 / 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2016 2015-12-17
15 / 2015 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pt beneficiarii de ajutor local 2015-02-26
14 / 2015 privind modificarea unilaterală a valorii contractului nr.10746/29.10.2013 pentru utilizarea suprafețelor din zona drumurilor locale încheiat cu SC WIND ACTIVA București și SC WIND ACTIVA DEVELOPMENT S.R.L 2015-02-26
13 / 2015 privind aprobarea închirierii prin licitație publică,a izlazului comunei Letea Veche, aflat în domeniul privat, conform ordinului prefectului Nr.377/2010 2015-02-26
12 / 2015 pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB 2015-02-26
11 / 2015 privind aprobarea transmiterii in folosință gratuită către E.ON Moldova Distribuție S.A., a suprafeței de 321 mp, teren situat pe domeniul public al comunei Letea Veche, județul Bacău 2015-02-26
82 / 2014 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 2014-12-18
81 / 2014 privind aprobarea raportului de activitate pentru anul 2014 al administratorului public al comunei Letea Veche 2014-12-18
Înapoi