Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2018 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe si a modalitatii de gestiune a serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale in Municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe 2018-02-08
9 / 2018 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" 2018-02-08
8 / 2018 Pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Letea Veche nr. 77 din 18.10.2010 privind aprobarea Master Planului in sectorul de apa si apa uzata din judeúl Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare 2018-02-08
7 / 2018 privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 2(doi) mp și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2 mp aparținând domeniului privat al comunei Letea Veche, județul Bacău, identificat cu CF 65773/2017 și un număr cadastral 65773, în favoarea SC DELGAZ GRID SA 2018-01-31
6 / 2018 privind revocarea H.C.L. nr. 61 din 29 august 2017 2018-01-31
5 / 2018 privind aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne la 31.12.2017 2018-01-31
4 / 2018 privind aprobarea execuției bugetului întocmit pe cele două secțiuni la 31.12.2017, la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli 2018-01-31
3 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesiunare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău 2018-01-31
2 / 2018 privind aprobarea Raportului de activitate al Serviciului de Asistență Socială și Asistenți Personali, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letea Veche, județul Bacău pentru anul 2017 2018-01-31
1 / 2018 pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB 2018-01-31
95 / 2017 privind constituirea unui drept de uz asupra terenului in suprafata de 141 mp si a unui drept de servitute adupra terenului in suprafata de 141 mp apartinand domeniului public al comunei Letea Veche, jud. Bacau, situat in extravilanul comunei Letea Veche conform PUG, proiect nr. 71/2002 aprobat prin HCL nr. 31/30.03.2017, in favoarea SC DELGAZ GRID SA 2017-12-28
94 / 2017 privind revocarea HCL 83 din 08.12.2017 2017-12-28
93 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Letea Veche, pentru anul 2018 2017-12-28
92 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor speciale, pe anul 2018 2017-12-28
91 / 2017 privind aprobarea Retelei scolare la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Letea Veche pentru anul scolar 2018-2019 2017-12-20
Înapoi