Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2018 Privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al comunei Letea Veche, judetul Bacau, respectiv pozitiile de inventar nr. 3, 4, 5, 46 si 47 2018-03-26
23 / 2018 Privind aprobarea completarii inventarului domeniului public al comunei Letea Veche, judetul Bacau, cu doua pozitii de inventar, respectiv pozitia nr. 54 - Drum de exploatare nr. 697/4 si pozitia nr. 55 - BAZA SPORTIVA TIP I LETEA VECHE 2018-03-26
22 / 2018 Privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Comanesti 2018-03-26
21 / 2018 Privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al comunei Letea Veche, judetul Bacau cu imobilul teren extravilan in suprafata de 29,88 ha, situat in T7 Parcela nr. 1845/1 2018-03-26
20 / 2018 Privind aprobarea abrogarii pozitiei nr. 29 a anexei la HCL Letea Veche nr. 43 din 26.10.2011 privind "Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 9/1999 privind inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Letea Veche, judetul Bacau" 2018-03-26
19 / 2018 Privind aprobarea Actului aditional la Contractul nr. 11130/12.10.2017 "REFACEREA / RIDICAREA LA COTA A 163 BUCATI RASUFLATORI DE GAZ PE STRADA TRECATOAREA HOLTULUI, SAT LETEA VECHE" 2018-03-14
18 / 2018 Privind acordarea catre SC AQUA PARC SRL a acceptului de folosire a drumului de acces catre perimetrul Radomiresti - balasiera, in vedera exploatarii agregatelor minerale 2018-03-14
17 / 2018 Privind aprobarea acordului de asociere cu Fundatia Terre des hommes, in vederea implementarii proiectului "Dotarea cu mobilier scolar a Scolii Gimnaziale din satul Letea Veche, comuna Letea Veche, judetul Bacau" 2018-03-14
16 / 2018 Privind aprobarea proiectului "IMPREUNA PENTRU VIITORUL TAU", microgrant finantat de catre UNICEF România in cadrul proiectului "Incluziune sociala prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunitatii" 2018-03-14
15 / 2018 Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Letea Veche pe anul 2018 si a Programului de achizitii publice pentru anul 2018 2018-02-26
14 / 2018 Privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2018 2018-02-26
13 / 2018 Privind aprobarea retelei scolare la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Letea Veche pentru anul scolar 2018-2019 2018-02-26
12 / 2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 2018-02-26
11 / 2018 Privind reactualizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Letea Veche, judetul Bacau 2018-02-26
10 / 2018 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe si a modalitatii de gestiune a serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale in Municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe 2018-02-08
Înapoi