Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2017 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2017 2017-05-31
50 / 2017 Privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: "Hală depozitare materiale de construcții - comuna Letea Veche, județul Bacău" - SC BASAROM AUTO SRL 2017-05-31
49 / 2017 Privind aprobarea completării listei bunurilor ce formează domeniul privat UAT Letea Veche, jud. Bacău cu suprafața de 2.397 mp teren din T.12, p. 132/5 2017-05-31
48 / 2017 Privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: "SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CLĂDIRE C2 ȘI C3 (BIROURI) ȘI C1 (DORMITOR) ÎN CENTRU DE ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI, SAT LETEA VECHE, COMUNA LETEA VECHE, JUDEȚUL BACĂU" - SRAER ROBERT 2017-05-31
47 / 2017 Privind transmiterea în folosință gratuită, a suprafeței de 1,00 (unu) mp teren, parte din domeniul public al comunei Letea Veche, jud. Bacău, către SC DELGAZ GRID SA pentru "Montare Recloser în derivație 20KV Siret din LEA 20 KV Bălcescu - Slobozia" - SC ALLSYS ENERGY SA 2017-05-31
46 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării și unele reguli privind circulația acestora în comuna Letea Veche 2017-05-31
45 / 2017 Privind aprobarea execuției bugetului întocmit pe cele două secțiuni la 31.03.2017, la partea de venituri cât la partea de cheltuieli 2017-05-31
44 / 2017 Privind aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne la 31.03.2017 2017-05-31
43 / 2017 Privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2016 2017-05-31
42 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2017 2017-05-31
41 / 2017 Privind modificarea HCL nr. 50/31.07.2015 privind aprobarea și instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Letea Veche, județul Bacău" finanțat prin FEDAR pe sub-măsura 4.3 - "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructuri agricole și silvice", Domeniul de Intervenție 2A - Infrastrucura de acces agricolă 2017-05-12
40 / 2017 Privind aprobarea de principiu a obiectivului de investiție "Construire sediu administrativ în sat Letea Veche, comuna Letea Veche, județul Bacău" 2017-04-27
39 / 2017 Privind avizare documentație P.U.Z., SC BASAROM AUTO SRL - lucrări de construire "Hală depozitare materiale de construcții" - comuna Letea Veche, județul Bacău 2017-04-27
38 / 2017 Privind aprobarea încheierii de reabilitare drumuri de exploatare cu SC SWISS TEHNOLOGY AG ZUG, Sucursala București 2017-04-27
37 / 2017 pentru aprobarea modificării HCL nr. 89/29.11.2016 prin care s-a aprobat achiziționarea unui autoturism marca Dacia, model DUSTER, motorizare 1,5 dci, pentru deservirea Primăriei Letea Veche 2017-04-07
Înapoi