Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
70 / 2017 Privind implementarea proiectului "Modernizarea sistemului de iluminat public din satul Letea Veche, comuna Letea Veche, judetul Bacau" prin Masura M4/6B Investitii pentru dezvoltarea spatiului rural din teritoriul GAL CONFLUENTE MOLDAVE 2017-11-10
69 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a memoriului justificativ aferent realizarii obiectului de investitie "Modernizarea sistemului de iluminat public din satul Letea Veche, comuna Letea Veche, judetul Bacau" prin Masura M4/6B Investitii pentru dezvoltarea spatiului rural din teritoriul GAL CONFLUENTE MOLDAVE 2017-11-10
68 / 2017 Privind aprobarea completarii inventarului domeniului public al comunei Letea Veche, judetul Bacau cu o noua pozitie de inventar, respectiv pozitia nr. 49 - Sistemul de iluminat public din comuna Letea Veche, judetul Bacau 2017-11-10
66 / 2017 Privind rectificarea bugetului local 2017-10-23
65 / 2017 Privind mandatarea primarului Comunei Letea Veche pentru reprezentarea Consiliului Local in fata instantelor judecatoresti 2017-10-23
67 / 2017 privind modificarea HCL 62/09.10.2017 2017-10-27
62 / 2017 privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare de care beneficiaza consilierii locali si salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Letea Veche 2017-10-09
61 / 2017 Privind transmiterea în folosință gratuită de către SC DELGAZ GRID SA pe durata existenței capacităților energetice, a suprafeței de 2,00 mp teren, parte din domeniul privat al comunei Letea Veche, jud. Bacău, identificat prin CF 65773/2017 și număr cadastral 65773 2017-08-29
60 / 2017 Privind instituirea unui drept legan de uz și servitute pentru suprafața de 141,00 mp teren, parte din domeniul public al comunei Letea Veche, jud. Bacău în favoarea SC DELGAZ GRID SA, pentru "Deviere LEA 20 KV Bălcescu - Slobozia, derivația PTA desecări Siretu, în vederea eliberării amplasamentului halei construită de SC BASAROM AUTO SRL - Lucrări de construire" 2017-08-29
59 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic - detalii de execuție, aferentă obiectuvului de invesiții "modernizare drumuri locale în satele Holt și Letea Veche, comuna Letea Veche, jud. Bacău" 2017-08-21
58 / 2017 Privind avizare PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru proiectul "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE", Comuna Letea Veche, Județul Bacău 2017-08-21
57 / 2017 Privind aprobarea organizării zilelor comunei Letea Veche în data de 9-10 septembrie 2017 2017-08-21
56 / 2017 Privind nominalizarea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a UAT Letea Veche și Registrul de evidență a garanțiilor locale a UAT Letea Veche 2017-08-21
55 / 2017 Privind aprobarea valorii investitiei proiectului "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE HOLT, RUSI CIUTEA, SIRETU si LETEA VECHE, COMUNA LETEA VECHE, JUDETUL BACAU" si solicitarea scrisorii de garantie din partea FNGC IMM - SA IFN 2017-08-10
54 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic - detalii de execuție, aferentă obiectivului de investiții "Modernizarea străzii Trecătoarea Holtului de la km 1+300 la km 1+765, comuna Letea Veche, județul Bacău" 2017-07-21
Înapoi